onsdag 25. februar 2015

Medlemsmøte Februar 2015


Årsmøtet ble gjennomført i fin stil.
Vi takker styret som har sittet frem til årsmøtet for en god innsats og ønsker årets styre lykke til!

Etter årsmøtet gledet Ingrid Kolden Dalen oss med et flott minikurs i hvordan lage sammenleggbar søppelpose.
En kjekt-å-ha som virkelig er kjekk-å-ha :-)

Fra Vis og Fortell:
- Posted using BlogPress from my iPhone


fredag 20. februar 2015

Årsmøte + minikurs onsdag 25. februar 2015


Årsmøte 2015 i LQK.

Etter at vi er ferdige med årsmøtet syr vi  "bosspose" ved Ingrid Kolden
Dalen. 

Ingrid har laget materialpakker som kan kjøpes på møtet.
Dere må ta med sysaker - synål, saks og en nøytral sytråd.
Vis-og-fortell

Årsmøte 2015 
LØRENSKOG QUILTEKLUBB avholder sitt årsmøte i Skårer kirke den 25.02. 2015, kl. 19.00.
Forslag til saker må være styret i hende innen 28. januar
(4 uker før).
Sakspapirer, årsberetning og forslag er lagt ut på bloggen tidligere.
Regnskapet blir lagt ut på årsmøtet som tidligere.

søndag 15. februar 2015

Forslag til vedtektsendringer:

1. Forslag til endring av vedtekter.
>  Vi har opprettet en gruppe som hjelper styret med bord og stoler før og etter møtene i klubben.
>  Derfor foreslår vi at styret ikke trenger Varamedlem lengre.
>
>  Eira Burhol Berg
>  Tove Hørup


Foreslått endring i vedtektene for Lørenskog Quilteklubb,
punkt 5.Medlemskap

5          Medlemskap i Lørenskog Quilteklubb går pr kalenderår. Medlemskontingenten må være          betalt for å kunne delta på årsmøtet. Årsmøtet vedtar endring av medlemskontingenten.
Nytt:   Medlemmer som melder seg inn etter 1. august betaler halv medlemskontingent                 innmeldingsåret.


Styret, Lørenskog Quilteklubb
Årsberetning for Lørenskog Quilteklubb 2014

Styret har vært sammensatt av:

Leder:                         Inga Otnes                             -1 år igjen
Nestleder:                   Liv Steinsvoll                         -på valg (for 2 år)
Sekretær:                    Åse Lindal                             -1 år igjen
Kursansvarlig:                        Kari Borgenvik                      -1 år igjen
Kasserer:                    Dagny Sæther                        -på valg (for 2 år)
Styremedlem:             Bjørg Haug                             -på valg (for 2 år)
Varamedlem:              Janne Steinsheim                   -på valg (for 1 år)

Regnskapsfører:         Wenche Thoen
Nettbankansvarlig:     Merete Ellingsen

Webansvarlig/blogg ansvarlig: Merete Glenne Ellingsen og Hanne Schneider

Valgkomite:                Tove Hørup                           -på valg (for 1 år)
                                   Eira Buhol Berg                     -på valg (for 1 år)


Styrets arbeid

Styret har hatt 9 styremøter
Styrets arbeid har omfattet følgende:
-      Planlegging av medlemsmøter, samt møte 1-1 1/2 time før hvert møte for å klargjøre lokalet, samt 3/4 time etter møtet for å rydde opp i lokalene.
-      Kurs, workshop, busstur, teppeaksjonen
-      Program for 2014/2015
-      Fornyelse/vedlikehold av biblioteket.

Oppsummering av aktiviteten i LQK 2014

29.01.2014:    Demonstrasjon av «Quilt as you go» v/Anne Rønningen og Guri Dauss.
20.02.2014:    Årsmøte. Inger Lise Høisveen fortalte om sitt quilteliv.
26.03.2014:    «Til en hemmelig venn». Medlemmene byttet små stoffpakker, som på forhånd
                       hadde et definert innhold. Av dette skulle de sy en ting hvor alle deler fra stoffpakken
                       ble brukt, samt det du selv ønsket å ta av eget «lager». Ingen visste hvem som hadde     
                       levert stoffpakken.
30.04.2014:    Besøk av butikken «Lappemor» fra Tynset.
21.05.2014:    Sommeravslutning med lotteri.
27.08.2014:    Besøk av Asker og Bærum Symaskinsenter. Foredrag om vedlikehold av symaskiner.
24.09.2024:    Trine Bakke fra Lappemakeriet holdt et kåseri som var nyttig lærerikt og morsomt                    for quiltedamer.
29.10.2014:    Kari Renolen skulle vært der, men uteble. Hadde tatt feil av ukedagene!
                       Medlemmene fikk god tid til å prate sammen!
10.12.2014:    Julemøte, med gløgg og lotteri.

På alle møtene hadde vi «vis-og-fortell», hvor medlemmene viste fram og fortalte om ting de har sydd.


Kurs:

08.03.2014:                Workshop. Demonstrasjon av linjaler v/Merete.
                                   Deltagerne hadde med eget sytøy, og symaskin.
14.-16.11.2014:          Kurs v/AnnAKa: «Håndsøm-ens mangfold»


Turer:

04.10.2014:                Busstur til Tønsberg, med hyggelig besøk på Quiltefryd.


Håndsøm:

Det ble holdt 5 håndsømskvelder på våren, og 5 på høsten. Møtene ble holdt i Blomsterringens lokaler. Vertinne: Wenche Thoen.


Lokaler:

Lørenskog Quilteklubb har også dette året disponert lokaler i Skårer Kirke til medlemsmøter.
Kurs og håndsømskvelder har vært i Blomstertingens lokaler.


Styremøtene har vært holdt hjemme hos styremedlemmene Liv Steinsvoll og Inga Otnes.


Styret takker for innsatsen for fellesskapet i klubben i 2014.

Klubben hadde 59 medlemmer pr. 31.12.2014, hvorav 27 bosatt i Lørenskog.


Lørenskog 01.01.2015Inga Otnes

LØRENSKOG QUILTEKLUBB

ÅRSMØTE I SKÅRER KIRKE, 25.02.2015, kl 19.00.

DAGSORDEN:

1.    Valg av møteleder og referent
2.    Årsberetning for 2014
3.    Regnskap for 2014
4.    Innkomne forslag

5.    Valg